Điều khoản sử dụng Rẻ nữa nè 3

renuane3.com nghiêm cấm mọi hành vi gây thiệt hại xấu đến website hoặc gián tiếp làm giảm trải nghiệm người dùng website khác. Nếu chúng tôi phát hiện, sẽ có hành động tương ứng dựa trên pháp luật của địa phương sở tại, nơi bạn đặt mông ngồi và truy cập vào website.